Opnør Svømmeklub
Hjelmallé 3
6200 Aabenraa
Mail: opnoer@gmail.com

Svømmeskolen


Halreglement for Svømmeskolen Opnør

Svømmeskolens undervisning lørdag formiddag foregår i begge bassiner. De små børn (haletudser og frøer) undervises i det lave varme bassin, mens de mere øvede og ældre børn undervises i det store bassin.

Forældrene venter under undervisningen ude i foyeren bag glasdøren. Dog er der ”forældredag” hver første lørdag i måneden, hvor forældrene er velkomne til at opholde sig inde i hallen. Ved det store bassin må man opholde sig langs væggen ind mod omklædningsrummene, ved det lille bassin på bænkene langs vinduerne. Det er ikke tilladt at opholde sig langs de øvrige sider af bassinerne, da dette forstyrrer undervisningen.

Specielt for forældre til frøer

Forældre til børn i det varme bassin kan, hvis de ønsker det, vente inde i hallen på bænken langs vinduerne  bag trappen til rutsjebanen. Er der ventende søskende på andre hold, må disse ligeledes opholde sig på bænken. Det anbefales, at de medbringer en badekåbe til ventetiden. VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ, AT DET IKKE ER TILLADT AT OPHOLDE SIG I VANDET I DEN LAVE ENDE AF DET VARME BASSIN PÅ NOGET TIDSPUNKT I SVØMMESKOLENS ÅBNINGSTID. Det er delvis meget små børn, der modtager undervisning i dette bassin, og de har lige som de store børn og trænerne krav på ro omkring undervisningen.

Hygiejne

Vi henstiller til forældrene at vejlede børnene i god afvaskning under bruseren, før børnene tager badetøj på. Hallens vand kontrolleres løbende, og klorindholdet reguleres efter, hvor mange bakterier der måles. God hygiejne mindsker derved behovet for klor i vandet. I øvrigt henvises til svømmehallens reglement, herunder regler om badebleer.

Mødetider

Svømmerne bedes møde, kort før deres hold starter. ”Voksenansvarlige” (frivillige forældre) vil være til stede i hallen for efter behov at hjælpe med svømmebælter. Derved sikres et hurtigt og gnidningsfrit skift mellem holdene. Svømmerne forlader hallen umiddelbart efter afsluttet undervisning. Det er IKKE tilladt at lege i det varme bassin i svømmeskolens åbningstid.

Trænerne holder pause fra kl. 9:50 – 10:10. I denne periode er det ikke tilladt at opholde sig i vandet. Det gælder såvel svømmere som pårørende.

Vi håber, at alle vil rette sig efter vore regler og ønsker alle en rigtig god fornøjelse med svømningen.

Hilsen Svømmeklubben Opnør, bestyrelsen

Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Opnør Svømmeklub | Hjelmallé 3 | 6200 Aabenraa | Mail: opnoer@gmail.com