Opnør Svømmeklub
Hjelmallé 3
6200 Aabenraa
 

Svømmehold


Svømmeskolen lørdag
Haletudser
Alder: ca. 2-4 år.
Det primære fokus er vandtilvænning, således at barnet lærer at bevæge sig i vand uden frygt og
også kunne få vandet i hovedet. Dette opnås gennem leg, spring og dykning. Forældre deltager på
holdet som hjælpere for eget barn.

 
Mål for oprykning
 Tryghed i vandet
 Kan bevæge sig selvstændigt fra kant til kant med eventuelle hjælpemidler (bælte, plade
mm) uden hjælp fra en voksen/træner
 Kan springe fra kanten med modtagning
 Kan få hovedet under vand
 Kan flyde på ryg og mave med eventuelle hjælpemidler
 Komme frem i vandet ved brug af arme og/eller ben
 Kan modtage en fælles besked
 

Frøer
Alder: ca. 4-6 år
Undervisningen foregår primært gennem legende aktiviteter, hvor fokus især er på den enkeltes
tryghed. Barnet skal her udvikle evnen til at bevæge sig selvstændigt rundt i vandet med eller uden
hjælpemidler. Der er trænere og hjælpere i vandet, så hvert enkelt barn får den hjælp og støtte, der
er brug for


Mål for oprykning
 Komme fra kant til kant ved brug af benene
 Flyde på ryggen uden hjælpemidler, men med støtte fra en træner
 Kunne springe i vandet uden modtagning i det lille bassin
 Kunne få vand i hovedet
 Kunne puste bobler/puste til en bold
 Kunne modtage en fælles besked

Sæler
Alder: ca. 5-9 år
På holdet bygges der ovenpå basisfærdighederne fra Frøerne. Der arbejdes mere specifikt med
stilarterne crawl (ben) og rygcrawl, samtidig med at basisfærdighederne fra foregående hold
vedligeholdes og udvikles. Undervisningen foregår fortsat gennem legende aktiviteter. Der er
hjælpetrænere i vandet til at støtte barnet og skabe tryghed. Det tilstræbes i løbet af sæsonen, at
barnet svømmer med enten et enkelt bælte eller slet ingen.  


Mål for oprykning
 Bevæge sig/svømme stort set uden bælte eller andre hjælpemidler
 Kunne svømme en bane rygcrawl ben
 Kunne svømme en bane crawlben på maven og siden med vejrtrækning
 Flyde på mave og ryg uden hjælpemidler
 Springe fra kanten uden modtagning
 Kunne dykke ned på bunden og samle ting op
 Kunne sidde på pladen og bevæge sig rundt i bassinet
 Modtage en fælles besked
 

Store sæler
Alder: ca. 8-12 år
Holdet henvender sig til svømmere, der starter deres svømmetræning i en lidt senere alder. Fokus
på holdet er at skabe glæde og tryghed i vandet gennem leg og teknik. Der arbejdes med balance,
spring, dyk samt stilarterne crawl og rygcrawl (ben især). Træningen foregår i den midterste del af
bassinet, hvor bunden ikke kan nås. Derfor må der gerne anvendes bælte. Det tilstræbes dog, at
dette i løbet af sæsonen kommer af. Når børnene er klar rykkes de videre til Delfinerne.


Mål for oprykning
 Bevæge sig/svømme stort set uden bælte eller andre hjælpemidler
 Kunne svømme en bane rygcrawl ben
 Kunne svømme en bane crawlben på maven og siden med vejrtrækning
 Flyde på mave og ryg uden hjælpemidler
 Springe fra kanten uden modtagning
 Kunne dykke ned på bunden og samle ting op
 Kunne sidde på pladen og bevæge sig rundt i bassinet
 Modtage en fælles besked
 

Delfiner
Alder: ca. 9-15 år
Holdet svømmer i den midterste del af bassinet. Undervisningen bygger ovenpå undervisningen fra
Sælerne, dog nu med mere fokus på crawl og rygcrawl samt begyndende flybevægelse og
brystben. Desuden arbejdes der med vejrtrækning i crawl og ved dyk. Undervisningen sker som en
vekselvirkning mellem leg og tekniktræning. Der vil til tider svømmes en smule længere distancer.
Der er både træner og hjælpetræner tilknyttet holdet. Disse har primært plads på kanten, men er i
vandet ved behov og for at forevise øvelser.

 
Mål for oprykning:
 Kunne svømme sammensat rygcrawl
 Kunne svømme sammensat crawl  
 Kunne svømme butterflybevægelsen med svømmefødder
 Kunne foretage brystben ved kanten og evt. fra kant til kant
 Kunne komme fra kant til kant siddende og stående på pladen
 Kunne dykke til midten af bassinet
 Springe fra kanten forlæns, baglæns
 Begyndende hovedspring (falde i vandet med hænderne først)
 Kunne svømme på det dybe
 Kunne fastholde fokus i 50 min
 Evt. springe fra skamler/vipper
 

Hajer
Alder: ca. 9-15 år
Holdet er er for de svømmere, der har vander som deres rette element. De har gennem leg og
undervisning på de forrige hold opnået en god forståelse for, hvordan vandet påvirker deres krop
(flyde, balance m.m.), og hvordan de påvirker vandet (fremdrift, minimering af vandmodstand).
Desuden de har godt fat i rygcrawl og kendskab til sammensat crawl med korrekt vejrtrækning
samt butterflybevægelsen. Der trænes isæt tekniske færdigheder og udholdenhed, selvom der
også er plads til diverse lege, spring og dyk.

 
Mål for optrykning:
 Sammensat rygcrawl med rotation

 Sammensat crawl med rotation og korrekt vejrtrækning
 Butterflybevægelse med og uden svømmefødder. Eventuelt med arme
 Brystben fra kant til kant
 Brystarm siddende på pladen
 Sammensat brystsvømning ”grovmotorisk”
 Hovedspring fra kant, evt. skammel
 Dykke fra kant til kant og på bunden i det dybe
 Kunne svømme 50m crawl og rygcrawl ben
 Kunne svømme 50m crawl og rygcrawl
 Slå kolbøtter forlæns og baglæns
Konkurrencehold

K1/K2 

Er holdet for dig som vil dygtiggøre dig i de fire stilarter og måske på sigt gerne vil deltage i svømmestævner. Der er 4 fire ugentlige træningspas, dog kan der laves individuelle aftaler med holdets træner, hvis du skulle være forhindret i at deltage i alle træningspas. Det samme gælder for de svømmere som netop er rykket op fra K3.  

Der vil bla. blive arbejdet med at forbedre til de fire stilarter på en sjov afvekslende måde, samtidig med at den svømmespecifikke udholdenhed/kondition vil blive forbedret. 

Træningstider: 
Mandag: 16.00 - 17.00 (Landtræning for K1)

Tirsdag: 16.00 - 18.00  (K1)

Onsdag: 19.00 - 20.30  (K1 og K2)

Torsdag: 16.00 - 17.00 (K1)  og 17.00 - 18.00 (K1 og K2)

Fredag: 16.00 - 17.00 (K1) og 17.00 - 18.00 (K1 og K2)

Såfremt det er nødvendigt, vil træningstiderne blive tilpasset holdet. 

K3  

Er holdet for dig som kommer fra svømmeskolen og f.eks har svømmet på ”Superhajer”. Der er 2 ugentlige træningspas.  På K3 lærer du hvordan de fire stilarter svømmes med fokus på en legende tilgang.  

Træningstider: 

Tirsdag: 16.00 - 17.00 

Fredag: 16.00 - 17.00

Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem

Sponsorer


Kalender
Besøg vores side
Opnør Svømmeklub | Hjelmallé 3 | 6200 Aabenraa | Mail: opnoer.bestyrelsen@gmail.com